İnşaat Projeleri Gözetimi

Bankaların ve Finans Kurumlarının hak ediş usulüne göre kredilendirecekleri İnşaat Projelerinde, Faber’in deneyimli İnşaat Mühendisleri kadrosuyla inşaata daimi olarak refakat etmek kaydıyla belirli peryotlarda Hakediş ve Kesin Hesap Raporları düzenlenmektedir. Sözkonusu raporlar düzenlenirken Bankaların taleplerine göre ya Güncel Piyasa Birim Fiyatları ya da Bayındırlık Birim Fiyatları baz alınır.  Raporlarımız Puantaj Usulüne göre düzenlenir.